Удружење младих Мачвана је невладина организација основана  2015. године с циљем промовисања активизма и мобилности код младих, промовисања људских права, заштите животне средине и европских  вредности.


МИСИЈА

ДРУШТВЕНО АНГАЖОВАЊЕ МЛАДИХ
Јачање капацитета младих кроз акције усмерене на лично усавршавање сваког појединца са идејом даљег доприноса развоју локалне заједнице.


ВИЗИЈА

АКТИВНИ И ОСНАЖЕНИ МЛАДИ
Отворено друштво у коме су млади активно укључени у развој заједнице и регионалне сарадње кроз учешће у процесима доношења и реализације одлука


ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

  • Подстицање младих за  активно учешће у друштвеном животу,

  • Неформална едукација младих,

  • Промовисање питања младих и подстицање на активизам,

  • Промоција мобилности младих,

  • Промоција здравих стилова живота,

  • Промоција волонтерског рада,

  • Информисање младих,

  • Промовисање заштите животне средине и

  • Поштовање и промоција основних људских права и слобода