ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „МЛАДИ ЗА БУДУЋНОСТ“

ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „МЛАДИ ЗА БУДУЋНОСТ“

Општинско веће Општине Богатић својим решењем  одобрило  је средства Удружењу младих Мачвана из Богатића, за реализацију пројекта „Млади за будућност“ из 2020.године,  а после донете пресуде Управног суда у Београду по тужби Удружења младих Мачвана.  Удружење младих Мачвана је 2020. године уредно поднело пријаву за суфинансирање пројекта по Јавном позиву Општине Богатић за суфинансирање пројеката из области друштвеног и хуманитарног рада, међутим Општинско веће Општине Богатић тада није испоштовало предлог Комисије за суфинансирање пројеката и мимо процедуре и без образложења поништило предлог за доделу средстава Удружењу.   Основни циљ пројекта „Млади за будућност“ јесте да се оснаже млади људи да активно и стратешки управљају радом невладиних организација.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *