СТАТУТ „УДРУЖЕЊА МЛАДИХ МАЧВАНА“


Статут „Удружења младих мачвана“ Богатић


АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ ЗА ПЕРИОД 2018-2023. ГОДИНЕ


Акциони план за младе општине Богатић


ИНТЕРНИ АКТ О АНТИКОРУПЦИЈСКОЈ ПОЛИТИЦИ „УДРУЖЕЊА МЛАДИХ МАЧВАНА“ БОГАТИЋ


Антикорупцијски акт „Удружења младих мачвана“ Богатић